הפרטה

בעד ונגד הפרטה

טיעונים בעד ההפרטה את הטיעונים בעד ההפרטה ניתן לראות כחלק מגישה ימנית-ליברלית לגבי כלכלה הגורסת שמשק בעל סקטור פרטי מפותח וסקטור ציבורי קטן הוא משק חזק יותר, יעיל יותר וגמיש […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

הפרטת בתי הסוהר

טיעונים בעד ההפרטה 1)חיסכון בעלויות(התייעלות הכלא מבחינה תפעולית): זכיין פרטי יהי זול יותר למדינה ,מה שיביא להקטנת ההוצאה הציבורית. חיסכון בעלויות יבוא מתוך כך שיהיה הבדל בין שכר של סוהר […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

הפרטת בתי הסוהר בישראל

כחלק ממדיניות ההפרטה הכללית המיושמת ע"י מדינת ישראל בשלושה עשורים האחרונים וכמענה לבעיות במגזר בתי סוהר בישראל, שב"ס ומשרד הפנים התחילו לגבש וליישם את רעיון הפרטת בתי הסוהר. הפרטת בתי […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

ארקיע- מכירת החברה בשלמותה

מהות החברה החברה הוקמה ב1950 כחברת בת ממשלתית של חברת "אל –על". תחום עיסוקה של החברה הוגדר כקיום טיסות פנים ארציות. מצב פיננסי עד לשנות ה70 הייתה החברה חברה רווחית […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

היסטוריית ההפרטה בישראל

דוגמאות לטכניקות ההפרטה שאותם הזכרנו בהפרטת חברות ממשלתיות ונביא דוגמא להפרטת תחומי אחריות שהם בעלי אופי ממלכתי מובהק. הפרטת חברות ממשלתיות להלן נראה דוגמאות לחלק מטקטיקות ההפרטה אותן ייצגנו בפרק […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

הפרטה במדינת ישראל

תקומתו של המשק הישראלי מדינת ישראל התחילה את דרכה כמשק ריכוזי שבו הממשלה הלאימה את המפעלים החשובים בו ( לדוגמא בתחום התשתיות,בתי זיקוק, מפעלי כימיה) . הדבר אפשר למדינה לנקוט […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

הפרטה: סקירה והשוואה בין לאומית

כפי שהוזכר בפרקים הקודמים, הפרטה היא תופעה כלל עולמית המתרחשת לרוב, בעקבות משבר כלכלי במדינה או/ובעקבות שינוי הלך פוליטי בממשל המדינה. בפרק זה נביא דוגמאות לתהליכי ההפרטה בחלק מן המדינות […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

דרכים ליישום ההפרטה

דרכים ליישום ההפרטה ברמה הטקטית כדי ליישם את מדיניות ההפרטה בפועל, בצורה אופטימאלית והתאמה מרבית לכל מקרה פרטי שבו יש רצון או צורך בהפרטה, עומדות בפני הממשלה מספר דרכים לעשות […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

משבר פיסקאלי

תהליכים שפגעו במשקים של מדינות הרווחה ויצרו לחצים לרפורמות כלכליות בכלל ופעולות הפרטה בפרט "משבר פיסקאלי"(יצחק כ"ץ ,1997) בעקבות דעיכת הצמיחה, ההכנסות של מדינות הרווחה ממיסים קטנו אך הממשלות לא […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

רקע היסטורי של הפרטה

במאה ה-20 , בעקבות אירועים היסטוריים כגון משבר 1929 בארצות הברית וכגון מלחמת העולם השנייה, הרבה מדינות ובכללן ישראל הצעירה, אימצו לחיקם את המושג "מדינת הרווחה" והחלו ליישם אותו בפועל. […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.