ביטוח הבריאות הממלכתי

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה שלה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו. למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

מערכת הבריאות בישראל

מערכת הבריאות בארץ מורכבת ממקבץ גדול של ארגונים ומטרתה העיקרית היא :"לקדם ולשפר את בריאות האוכלוסייה". לצד מטרה עיקרית זו שמורכבת משיפור איכות השירות במערכת ושיפור שביעות הרצון בקרב האוכלוסייה, […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

מערכת הבריאות עד 1994

רקע היסטורי ראשיתה של מערכת הבריאות בישראל היא בתחילת המאה ה-20 , כאשר בתי החולים היהודים הראשונים הוקמו עוד בסוף המאה ה – 19 , כגון: ביקור חולים (1857), משגב […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

ההוצאה הלאומית לבריאות

ההיסטוריה של מערכת הבריאות החל מתקופת הישוב היהודי בתקופת האימפריה העות'מאנית דרך היווסדותו של משרד הבריאות ופתיחת קופות החולים בתקופת המנדט הבריתי, הקמת המדינה ושנותיה הראשונות, ועד שנת 1994 ערב […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

מערכת הבריאות בישראל

לקראת סוף שנות ה – 80, מערכת הבריאות בארץ הייתה במצב קטסטרופלי, הן עקב שביתות מרובות, חוסר שקט ביחסי עבודה, בתורים אינסופיים לטיפולים הרפואיים, חובות שוטפים ומצטברים בבתי החולים ובקופת […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

לקראת תחילת שנות ה – 80 הפך ענף הביטוח הרפואי ליותר ויותר תחרותי. חלקה של קופת החולים הכללית הלך וירד, בעוד שחלקן של הקופות הקטנות בקרב המבוטחים הלך וגדל. בשנת […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

ביטוח הבריאות הממלכתי (1995)

ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל, במחירים שוטפים, בשנת 2007 הסתכמה בסך של 53.5 מיליארד ש"ח שהם כ 7.9% מהתמ"ג בדומה גם לשנת 2006 ו2005. שיעור זה נמוך מרב מדינות ה OECD. […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.

השוואה בין מדינות

הצורך הגובר בתוספת משאבים לעומת המקורות המוגבלים מאפיין כיום את מערכות הבריאות ברוב מדינות העולם המערבי. הפער בין יכולות הרפואה לרפא לבין אפשרות להבטיח יכולות אלה לכל, גורם לכך שברוב […]

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.