הפרטת בתי הסוהר בישראל

כחלק ממדיניות ההפרטה הכללית המיושמת ע"י מדינת ישראל בשלושה עשורים האחרונים וכמענה לבעיות במגזר בתי סוהר בישראל, שב"ס ומשרד הפנים התחילו לגבש וליישם את רעיון הפרטת בתי הסוהר.

הפרטת בתי הסוהר – תהליכים שמטרתם להעביר חלק ממכלול פעולות תחזוקת בתי הסוהר מאחראיות ציבורית לאחראיות פרטית.

מודלים בין לאומיים להפרטת בתי הסוהר;

המודל הצרפתי – הפרטה חלקית: לפי מודל הנ"ל, המדינה משאירה בידיה את האחריות על הביטחון בבתי הכלא והסמכות על הענישה (פעילות הליבה של בית סוהר שהיא כליאה ושמירה על האסירים נשארת בידי המדינה) אך משתמשת במיקור חוץ ((OUTSOURSINGׂלכל הפעילויות המשניות הקשורות בתפעול של בית הסוהר(פעולות רווחה ולוגיסטיקה כגון תפעול חדר אוכל של הכלא, עבודת שיקום אסירים, חינוך, בניית בתי כלא חדשים,שירותי רפואה וכו').
המודל הבריטי – הפרטה מלאה תחת פיקוח נוקשה: לפי מודל הנ"ל המדינה מעבירה לידיים פרטיות את מלוא האחריות לניהול הכלא ,אך משאירה בידיה את סמכויות המיון השיפוט והענישה .גם הפיקוח הוא רב לפי המודל הזה.

המודל האמריקאי – הפרטה מלאה:

בארה"ב הפרטת בתי הכלא קיצונית יותר,כלומר העברה מלאה של אחריות ניהול הכלא לידיים פרטיות,תוך פחות פיקוח מצד מדינה וסמכויות שיפוט ענישה רחבות יותר למפעיל הפרטי.
ארה"ב ,נכון להיום היא בעלת היקף ההפרטה הגדול ביותר בתחום הכליאה(בהשוואה למדינות אחרות).
*אלו שלושה מודלים עיקריים להפרטת בתי הסוהר ומשתמשים בהם כמובן גם במדינות נוספות.

מצב בתי הסוהר בישראל נכון להיום

נכון לתחילת 2007 נספרו בישראל 27 מתקני כליאה כשבהם כלואים כ23100 אסירים ואותם מתחזקים כ6800 אנשי סגל. בתי הכלא בישראל סובלים מתופעות שליליות כגון צפיפות יתר ומחסור במקומות כליאה, וכתוצאה מכך גם מקושי בשמירת תנאים סניטאריים בסיסיים בתאי הכלא וזכויות יסוד של האסירים. מדברי משרד הפנים ניתן להסיק כי הביקוש לתאי כליאה בעתיד רק צפוי לעלות (ובכך , אם לא יהיה טיפול הולם, להחריף את תחלואות בתי הכלא).

גיבוש ויישום תוכנית ההפרטה

בשלהי המאה הקודמת,בעקבות חיפוש אחר פתרונות אפשריים , שיאפשרו לפתור את בעיית צפיפות יתר בכלא ויאפשרו ניהול טוב ויעיל יותר של בית כלא , ותוך מבט אל ניסיון של מדינות אחרות, גורמים בשב"ס ומשרד הפנים הגיעו למסקנה שרשויות ברחבי העולם אשר אינן יכולות או רוצות להגדיל את סעיף הוצאות תחזוקת בתי הכלא מתוך התקציב שלהן ,אך רוצות לפתור את בעיות צפיפות ותפעול בכלא ,פונות להפרטת בתי הכלא. לאחר גיבוש המסקנה הנ"ל באה החלטה ליישם הפרטת בתי כלא בישראל וזה הוביל לחיפוש אחר מודל הפרטה ספציפי ,המתאים לישראל, תוך הכנת קרקע חוקתית מתאימה בכנסת שתאפשר את מהלך ההפרטה.

חוק תיקון לפקודת בתי הסוהר נכנס לתוקף ב 31.3.04 וב16.11.05 הכריז הדובר של משרד הפנים על יציאה של תהליך ההפרטה לדרך.

מאפייניו של מהלך הפרטת בתי הכלא לשלב זה הם:

• בשלב זה תאפשר המדינה בנייה של בית סוהר אחד ,במטרה לגבש החלטות להמשך הפרטה על סמך איכות פעילותו, עמידתו ביעדי ההפרטה וניסיונו.
• בית סוהר שאמור להיבנות ליד באר שבע ,יהיה מסוגל להכיל 800 אסירים בעלי רמה ביטחונית נמוכה-בינונית.
• הזכיין שיבנה ויתפעל את בית הכלא הפרטי הראשון בישראל היא חברת "א.ל.א. ניהול והפעלה בע"מ" אשר בעלת שליטה בה "אפריקה ישראל" של מר לבייב בשותפות עם חברה הנדסית "מנרוב" וחברת ניהול בתי כלא האמריקאית "אמרלד" – השקעה ראשונית מוערכת של הזכיין היא 250 אלף דולר ושווי כולל של החוזה(שהוא ל22 שנה) הוא 1.4 מיליארד דולר
• אופן ההפרטה הוא לפי מודל PFI הבריטי , שלפיו ניהול ותפעול שוטף של הכלא הוא באחריות פרטית והמדינה מפקחת על הזכיין , באמצעות צוות בקרה ממשלתי תמידי שיעבוד בתוך הכלא. בנוסף,המדינה תשמור בבלעדיות על סמכויות המיון, השיפוט והענישה של אסירים. כמו כן, שב"ס יהיה אחראי על הכשרת סוהרים בשביל בתי כלא הפרטיים(בלי אישור מהשב"ס לא יהיה ניתן להיות סוהר בבית סוהר הפרטי). חשוב לציין שזהו מודל הכי מוצלח להפרטת בתי הסוהר בעולם מבחינת עמידה במטרות ההפרטה.
נכון להיום, הגורם היחיד שעלול למנוע מהמדינה את עשיית המהלך הוא בג"ץ.

מקורות

• אקנשטיין שלמה, זילברלפרב בן ציון, רוזביץ שמעון, 1998,"הפרטת חברות בישראל ובעולם".
• בן בסט אבי, 2001, "ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי 1985-1998, "עם עובד", תל אביב; המכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק, ירושליים.
• הלוי נדב ורות קלינוב, 1974, "התפתחות הכלכלית של ישראל", אקדמון, ירושליים.
• ד"ר יצחק כ"ץ, 1997,"הפרטה בישראל ובעולם", ירושלים, פקר הוצאה לאור בע"מ.

• Berne Michel & Pogorel Gerard, 2004, “Privatization experiences in France”.
• Christoffersen Henrik, Paldam Martin, 2002, “Privatization in Denmark 1980-2002”.
• Goldstein Andrea, 2003, “Privatization in Italy-1993-2002”.
• Michael Parker,,2003 “The U.K privatization experiment”.
• אתר מכון ון ליר ירושלים, חיים פרשמן, 2007 , "גבולות ההפרטה".
http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/econsoc/1/dispute5.pd

• אתר "מה קורה בעולם?", יואב פלד ,"הפשע משתלם – מה ניתן ללמוד מהנסיון האמריקאי בהפרטת בתי סוהר?".
http://private.prison.googlepages.com/world

• אתר NRG, יוסי גרינשטיין, "השכר הממוצע במאי ירד ל-7,428 שקל".
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/460/648.html
אתר עיתון "הארץ" אונליין, אריה דיין, "הריבון לבייב מבטיח להתייחס יפה לאסיריו".
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=650833&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0
• אתר משרד ביטחון הפנים, "הפרטת בתי הסוהר".
http://www.mops.gov.il/BP/OnTheAgenda/PrisonPrivatization
• אתר משרד ביטחון הפנים, "Privatizing Israeli Prisons".
http://www.mops.gov.il/NR/rdonlyres/25996BD2-B001-4F71-BE44-B080D6AAD3B8/0/PrivatizingIsraeliPrisons12_15.pdfAsdasd
• אתר הכנסת, "חוק תיקון פקודת בתי הסוהר".
www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=1&LawNum=1935

• אתר מבקר המדינה הבריטי, דוח 18/6/03
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/02-03/0203700.pdf
• אתר המאבק בהפרטת בתי הסוהר, נייר עמדה, רופאים לזכויות אדם, "החטא ועונשו, הפרטת בתי כלא".
http://www.phr.org.il/phr/files/articlefile_1119784224709.pdf
• אתר של חברת "עמידר", "מטרות ויעדים".
http://www.amidar.co.il/Amidar/About+Amidar/Matarot.htm
• אתר של חברת "ארקיע", "פרופיל החברה".
http://www.arkia.co.il/click/static_page?pageid=about_cmpny_hist&langcode=2
• אתר הבית של הסוכנות היהודית, "קורות הארגון"
http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/About/Info
• אתר חברת החשמל, "תמצית דוחות כספיים".
http://www.israel-electric.co.il/bin/ibp.jsp?ibpDispWhat=zone&ibpDisplay=view&ibpPage=IP&ibpDispWho=Investors&ibpZone=Investors&
• אתר YNET, נורית פלתר, "משרד התשתיות והרשות-לשירותים-ציבוריים-חשמל ידונו במחלוקת בנושא תעריפי החשמל הפרטי".
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-735829,00.html
• אתר YNET, גיא מי-טל, "נדחתה הקמת תחנת הכוח של שרי אריסון".
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3526103,00.html
• אתר "ניו-יורק טיימס", ג'ניפר סטיינהאוור,For $82 a Day, Booking a Cell in a" 5Star Jail"

• אתר מרכז אדווה, יעל חסון, 2006, שלושה עשורים של הפרטה".
http://www.adva.org/view.asp?lang=he&catID=17&articleID=436

 

*כל הנתונים באתר מפורסמים כשירות לציבור הגולשים בחינם ואין לאתר קשר ישיר עם בית העסק.
מפעילי האתר kal-kalan.net אינם אחראים לשעות הפעילות וללוחת הזמנים המפורסמים באתר ולכן מומלץ לבדוק את שעות הפעילות ולוחות הזמנים בטלפון.